Właścicielem Sklepu Internetowego www.smart-tex.pl jest:
NETINWEST Jerzy Furmaniak 93-426 Łódź, ul. Szymanowskiego 5, NIP: 729-020-17-90, REGON: 363488210, tel. +48 501-157-137, e-mail: biuro@smart-sklep.pl

I. Zamówienia – warunki realizacji

 1. Sklep Internetowy www.smart-tex.pl (dalej Sklep Internetowy albo Sklep) zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.smart-tex.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu.
 2. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego funkcjonuje w dni robocze w godz. 9:00 – 18:00, pod numerem telefonu +48 501-157-137 lub pod adresem e-mail biuro@smart-tex.pl .
 3. Dniami roboczymi są wszystkie dni w tygodniu za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni uznawanych za święta ustawowo wolne od pracy na mocy ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.smart-tex.pl . Klient po opcjonalnym zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonuje wyboru odpowiedniego towaru, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”. Sklep Internetowy umożliwia proces zakupowy bez obowiązku rejestracji i logowania. Po zakończeniu wybierania towarów Klient przechodzi do części zwanej „Zamówienie”. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz dodatkowo przy jego potwierdzeniu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu.
Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej kolorystyki Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami a także opłatach za transport i ewentualnych innych kosztach związanych z dostawą zakupionych towarów.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest potwierdzić, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia Klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „Kupuję i płacę”.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
  Zamówienia są przyjmowane:
  – przez stronę internetową za pomocą formularza (Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz „Zamawiam” przy podsumowaniu całości zamówienia oraz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego ), ostateczne złożenie zamówienia następuje po kliknięciu ikony „Zamawiam i płacę” po podaniu danych kontaktowych.
  – telefonicznie w dni robocze w godz. 9-18 pod nr tel +48 501-157-137 (zamówienia telefoniczne będą realizowane przez Sprzedającego po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego na trwałym nośniku: mailem lub listownie)
  – drogą mailową za pomocą poczty elektronicznej biuro@smart-tex.pl
 8. Składając zamówienie Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z właścicielem Sklepu Internetowego NETINWEST Jerzy Furmaniak
 9. Po zarejestrowaniu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację i utworzenie konta na stronie internetowej sklepu www.smart-tex.pl
 10. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania na stronie internetowej www.smart-tex.pl . Do realizacji zamówienia wymaga się: dodania towaru do koszyka, wskazania sposobu odbioru i płatności, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail.
 11. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:
- zamawiany towar;
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura;
  – adres e-mail 
- sposób dostawy;
- sposób płatności.
 12. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 13. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 14. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto email, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, w tym w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz łącznej cenie wraz z podatkami i kosztami dostawy. W/w list stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.

II. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.smart-tex.pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian (zmiany cen nie dotyczą zamówień, złożonych przed wejściem zmian w życie).

III. Zamówienia – modyfikacje

 1. Klient ma prawo anulowania całości lub części zamówienia albo wprowadzenia zmian danych koniecznych do wystawienia faktury oraz wysyłki.
 2. Anulowanie zamówienia może nastąpić do momentu wysyłki zamówionych towarów. Możliwość anulowania zamówienia nie narusza prawa Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie VIII.1.
 3. Anulowania zamówienia bądź jego zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta mailowo (biuro@smart-sklep.pl) lub telefonicznie pod numerem +48 501-157-137 .
 4. Klient otrzymuje na podane wcześniej konto e-mail potwierdzenie ze Sklepu o anulowaniu zamówienia bądź dokonanych zmianach.

IV. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

 • osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu emaila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,
 • przelewem na konto – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, w chwili wpływu należności na konto Sklepu Internetowego www.smart-tex.pl
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, PayU, PayPal

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie EU można dokonać:

 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal biuro@smart-tex.pl
 • lub przelewem na konto:

PLN: PL 73 1750 0012 0000 0000 3216 4862
EUR: PL 53 1750 0012 0000 0000 3813 0625, Kod BIC (Swift): PPABPLPK
USD: PL 62 1750 0012 0000 0000 3813 0657, Kod BIC (Swift): PPABPLPK
GBP: PL 32 1600 1462 1089 1568 7000 0002 Kod BIC (Swift): PPABPLPK   

IV. Wysyłka – czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czynności Sklepu od chwili przyjęcia zamówienia od Klienta do momentu przekazania paczki ze Sklepu do podmiotu realizującego dostawę. Dostawa nastąpi po terminie wynikającym z szacunkowego czasu realizacji zamówienia z magazynu Sklepu Internetowego, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Podany czas realizacji zamówienia dotyczy tylko dni roboczych. Klient jest informowany telefonicznie lub za pomocą e-mail kiedy nastąpi wysyłka zamówienia.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DPD na terenie PL lub TNT  na terenie EU
 4. Czas dostawy zarówno w przypadku firmy kurierskiej DPD na terenie PL wynosi 1 dzień roboczy, TNT na terenie EU 4-5 dni roboczych.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru jest ustalany jest według cennika przewoźnika.
 6. W trakcie odbioru przesyłki Klient ma prawo w obecności pracownika poczty/kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania a w szczególności taśm zabezpieczających. Sporządzenie przy udziale pracownika poczty/kuriera protokołu z opisem uszkodzeń przesyłki ułatwi Sklepowi rozpatrzenie składanej reklamacji.
 7. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon albo faktura VAT (na wyraźne życzenie Klienta).

V. Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy bez wad.
 2. W przypadku, jeżeli zakupiony towar posiada wady, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 3. W przypadku, jeżeli zakupiony towar posiada wady, Klient obowiązany jest złożyć reklamację w Sklepie Internetowym.
 4. Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie 8 poniżej).
 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru.
 6. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku, gdy Klient domaga się wymiany towaru a Sklep Internetowy nie posiada w Magazynie towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 7 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamowany towar należy zwrócić na poniższy adres zakładu produkcyjnego:
  NETINWEST Jerzy Furmaniak, 93-465 Łódź , ul. Dubois 119A  
z dopiskiem: REKLAMACJA – sklep internetowy
 9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Gwarancja

 1. W przypadku jeżeli na towar udzielona została przez gwaranta gwarancja jakości, jej warunki udostępniane są wraz z dostarczanym Towarem, w szczególności w postaci specjalnej ulotki albo zapisów zamieszczonych na opakowaniu albo bezpośrednio w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Klient obowiązany jest wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.

VII. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (rozdział IX. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy). W przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu o treści:FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Adresat : NETINWEST Jerzy Furmaniak , 93-426 Łódź ul. Szymanowskiego 5.
  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………..
  – Data zawarcia umowy/odbioru:………………………………………
  – Imię i nazwisko kupującego………………………………………
  – Adres kupującego………………………………………
  – Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):………………………………………
  – Data wpełnienia………………………………………
 4. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura Vat otrzymane przez Klienta wraz z przesyłką).
 5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  NETINWEST Jerzy Furmaniak, 93-465 Łódź , ul. Dubois 119A z dopiskiem: ZWROT – sklep internetowy
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem na odległość nie przysługuje Klientowi, będącemu konsumentem, w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez klienta numer konta bankowego, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sklepowi Internetowemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

IX. Dane osobowe

 1. Poprzez zamówienie złożone w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do bazy właściciela Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zawartej umowy.
 2. Klient podaje dane osiobowe dobrowolnie, jednak brak zgody Klienta na przetwarzanie tych danych uniemożliwia realizację złożonego zamówienia.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.
 7. Klient może zapoznać się z Polityką prywatności https://smart-tex.pl/polityka-prywatnosci

X. Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt na adres email biuro@smart-tex.pl.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu sprzedaży Klient zostanie poinformowany i poproszony o akceptację zmian przy najbliższym logowaniu na stronę www.giacomo.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.smart-tex.pl. Treść nowego regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smart-tex.pl . Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.

Śledź nas na Facebooku